Česká asociace čistících stanic

Responsible Care

Logo Responsible Care
Společnost plní požadavky a je tedy oprávněna užívat logo Responsible Care.
  • Prohlášení Responsible Care od roku 2006
  • Právo užívat logo Responsible Care od roku 2013

Výkazy Responsible Care

Výkazy jsou zveřejňovány za poslední čtyři uzavřené roky.