Česká asociace čistících stanic

Responsible Care

Logo Responsible Care
Společnost plní požadavky a je tedy oprávněna užívat logo Responsible Care.
  • Prohlášení Responsible Care od roku 2006
  • Právo užívat logo Responsible Care od roku 2013

Výkazy Responsible Care

Za tuto společnost nejsou za poslední tři roky dostupné žádné výkazy.