Chemoprojekt, a.s.

Webová stránka

Chemoprojekt, a.s. je významný EPC kontraktor, člen skupiny Safichem Group. Je vedoucí organizací v části inženýrsko- dodavatelských společností Safichem Projekty Group. Zaměřuje se především na jednotky zpracování ropy, off-sites, utilities a vybrané chemicko-technologické procesy. Skupina Safichem Projekty Group má kolem 550 zaměstnanců, kteří využívají společný integrovaný systém managementu k realizaci služeb pro zákazníky. Od roku 2018 provozuje Chemoprojekt, a.s. v Ústí nad Labem jednotku na výrobu biopaliv druhé generace (výroba biodieselu z použitého fritovacího oleje).

Responsible Care

Logo Responsible Care
Společnost plní požadavky a je tedy oprávněna užívat logo Responsible Care.
  • Prohlášení Responsible Care od roku 2017
  • Právo užívat logo Responsible Care od roku 2019

Výkazy Responsible Care

Výkazy jsou zveřejňovány za poslední čtyři uzavřené roky.