Společnosti zapojené do Responsible Care v ČR

Logem jsou označeny společnosti, které veřejně obhájily právo logo Responsible Care užívat.