DEKONTA, a.s.

Webová stránka

DEKONTA, a.s. je soukromá česká společnost s mezinárodní kvalifikací založená v roce 1992. V průběhu let se DEKONTA stala jednou z předních environmentálních společností ve střední a východní Evropě, která nabízí komplexní balíček ekologických služeb. Společnost podniká v oblasti průzkumu a sanace kontaminovaných lokalit, zpracování průmyslových odpadů, ekologické havarijní služby, demolic a zemních prací, průmyslového čištění, akreditovaných laboratorních služeb a monitoringu emisí, konzultačních služeb, kořenových čistíren odpadních vod a biofiltrů pro čistění vzdušných emisí a odstraňování zápachů. Významnou součástí aktivit je výzkum a vývoj environmentálních technologií. DEKONTA zaměstnává více než 120 kvalifikovaných a zkušených zaměstnanců, včetně projektových manažerů, konzultantů, biotechnologů, technologů a inženýrů chemie, biologů, techniků, hydrogeologů, geologů a laboratorních pracovníků. Společnost DEKONTA klade důraz na zajištění kvality poskytovaných služeb, minimalizaci negativních dopadů svých činností na životní prostředí, jakož i na zlepšení své výkonnosti v oblasti zdraví a bezpečnosti. Společnost má zavedený integrovaný systém řízení kvality, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s požadavky EN ISO 9001, EN ISO 14001 a ISO 45001. Společenská odpovědnost společnosti se realizuje prostřednictvím dobrovolné iniciativy Responsible Care.

Responsible Care

Logo Responsible Care
Společnost plní požadavky a je tedy oprávněna užívat logo Responsible Care.
  • Prohlášení Responsible Care od roku 2007
  • Právo užívat logo Responsible Care od roku 2007

Výkazy Responsible Care

Výkazy jsou zveřejňovány za poslední čtyři uzavřené roky.