DEZA, a.s.

Webová stránka

Jsme předním zpracovatelem černouhelného dehtu a benzolu v Evropě s více než 130 letou tradicí. Z těchto dvou základních surovin se v naší společnosti vyrábí široké spektrum produktů, které slouží převážně jako suroviny v navazujících průmyslových odvětvích. Chemickou výrobu provozujeme v sídle společnosti ve Valašském Meziříčí a v odloučeném provoze Organik v Otrokovicích.

Responsible Care

Logo Responsible Care
Společnost plní požadavky a je tedy oprávněna užívat logo Responsible Care.
  • Prohlášení Responsible Care od roku 1994
  • Právo užívat logo Responsible Care od roku 1996

Výkazy Responsible Care

Výkazy jsou zveřejňovány za poslední čtyři uzavřené roky.