Epispol, a.s.

Webová stránka

Responsible Care

Logo Responsible Care
Společnost plní požadavky a je tedy oprávněna užívat logo Responsible Care.
  • Prohlášení Responsible Care od roku 2012
  • Právo užívat logo Responsible Care od roku 2012

Výkazy Responsible Care

Výkazy jsou zveřejňovány za poslední čtyři uzavřené roky.

Od roku 2019 publikuje společnost svá data v rámci skupiny Spolchemie.