ORLEN Unipetrol a.s.

Webová stránka

Responsible Care

Logo Responsible Care
Společnost plní požadavky a je tedy oprávněna užívat logo Responsible Care.
  • Prohlášení Responsible Care od roku 1999
  • Právo užívat logo Responsible Care od roku 2000

Ukázky dobré praxe

Hasiči simulovali zásah na etylenové jednotce

Výkazy Responsible Care

Výkazy jsou zveřejňovány za poslední čtyři uzavřené roky.