Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o.

Responsible Care

Logo Responsible Care
Společnost plní požadavky a je tedy oprávněna užívat logo Responsible Care.
  • Prohlášení Responsible Care od roku 2005
  • Právo užívat logo Responsible Care od roku 2005
  • Společnost je laureátem Ceny udržitelného rozvoje SCHP ČR

Výkazy Responsible Care

Výkazy jsou zveřejňovány za poslední čtyři uzavřené roky.