Lach-Ner, s.r.o.

Webová stránka

Lach-Ner je výrobce a distributor čistých a laboratorních chemikálií se silnou distribuční sítí zejména v oblasti střední a východní Evropy. Jeho posláním je pomáhat zákazníkům dosahovat nejlepších výsledků v jejich obchodních, analytických a výzkumných aktivitách. Mise: Dodávat čisté a laboratorní chemikálie všem, kteří usilují o kvalitu a vývoj ve svých činnostech. Vize: Stát se jedním ze dvou nejlepších dodavatelů čisté a laboratorní chemie na trhu střední Evropy a nejlepším poskytovatelem služeb. Hodnoty: Respekt - Vytváří prostředí důvěry, úcty a otevřené komunikace. Váží si názoru každého člověka. Tradice - Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti výroby a distribuce čistých chemikálií ověřené dlouholetou praxí. Odpovědnost - Při všem, co dělá, myslí na budoucnost zaměstnanců, jeho partnerů a životního prostředí.

Responsible Care

Logo Responsible Care
Společnost plní požadavky a je tedy oprávněna užívat logo Responsible Care.
  • Prohlášení Responsible Care od roku 2005
  • Právo užívat logo Responsible Care od roku 2005
  • Společnost je laureátem Ceny udržitelného rozvoje SCHP ČR

Výkazy Responsible Care

Výkazy jsou zveřejňovány za poslední čtyři uzavřené roky.